Det skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Landbasertforskriften trådte i kraft 1. januar 2018. Der står det at alle landbaserte anlegg som ble prosjektert før 1. januar 2018 skal sende inn en rømmingsteknisk rapport til Fiskeridirektoratet innen 1. januar 2022.

For anlegg som ble prosjektert etter 1. januar 2018 trådte kravene i forskriften i kraft øyeblikkelig, det vil si at for disse anleggene skal det leveres rømmingsteknisk dokumentasjon før anleggene kan tas i bruk.

Forebygge rømming

– Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene, sier Joar Justad, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

De rundt 200 oppdrettsselskapene som er omfattet av forskriften bør begynne arbeidet allerede nå, ifølge direktoratet.

– Vi har erfart at dette er tidkrevende arbeid. På grunn av økt etterspørsel, kan det bli lengre ventetid for å få fagfolk til å utarbeide tilstandsanalysen. Vi har også erfart at det er tidkrevende å utbedre eventuelle avvik, og å få tilsendt nye deler for å oppnå en gyldig tilstandsgrad, sier Justad.

Det finnes 360 landbaserte akvakulturlokaliteter i Norge. 299 av disse ble tildelt før 2018.

– Vi minner også om at det ikke er noen ulemper med å sende inn den rømmingstekniske rapporten så snart denne er klar, fordi tilstandsgradene uansett ikke vil begynne å løpe før 1. januar 2022, sier Justad.

– Ikke flere utsettelser

Fristen for å sende inn rømmingsteknisk rapport ble utsatt til fra januar i år, til neste år. Bakgrunnen for utsettelsen er flerdelt; Høringsfristen ble utsatt, veilederen for tilstandsanalyse ble forsinket og situasjonen rundt Covid-19 forsinket arbeidet ytterligere.

– Vi er i tillegg klar over at arbeidet med enkelte anlegg er spesielt omfattende på grunn av kravene som stilles. Dette er også noe av grunnen til at fristen allerede har blitt utsatt ett år. Det vil ikke bli flere utsettelser, sier Justad.

Den rømmingstekniske rapporten er en samling av dokumenter som skal dokumentere at et landbasert akvakulturanlegg er i forsvarlig rømmingsteknisk tilstand.