Endur-aksjen falt over 14 prosent på det meste onsdag på meldingen tirsdag etter børsslutt om at selskapet er i brudd med sine lånebetingelser, samt onsdagens melding om at de største aksjonærene har garantert for en emisjon på 110 millioner kroner til 0,75 kroner per aksje. Tirsdag sluttet aksjen på over 0,9 kroner. Nå handles aksjen under 0,8 kroner.

Endur er bygget opp på restene av verftsgruppen Bergen Group, som senere har gjort flere oppkjøp innen maritim infrastruktur, deriblant oppdrett. Selskapet verdsettes nå til under 900 millioner kroner på Oslo Børs.