Endur-aksjen falt over 14 prosent på det meste onsdag på meldingen tirsdag etter børsslutt om at selskapet er i brudd med sine lånebetingelser, samt onsdagens melding om at de største aksjonærene har garantert for en emisjon på 110 millioner kroner til 0,75 kroner per aksje. Tirsdag sluttet aksjen på over 0,9 kroner. Nå handles aksjen under 0,8 kroner.

Endur er bygget opp på restene av verftsgruppen Bergen Group, som senere har gjort flere oppkjøp innen maritim infrastruktur, deriblant oppdrett. Selskapet verdsettes nå til under 900 millioner kroner på Oslo Børs.

La oss ta rekkefølgen steg for steg. Tirsdag morgen rapporterte Endur regnskapstallene for første halvår og andre kvartal 2021.

Tirsdag ettermiddag etter at børsen var stengt kommer det en ny melding fra Endur-ledelsen.

«Etter dagens publisering av resultatene for første halvår har selskapet blitt oppmerksom på at per 30. juni 2021 hadde selskapet ikke fullt ut oppfylt lånebetingelsene i obligasjonslånet om å opprettholde en gjeldsgrad på ikke mer enn 4,75,» skriver Endur.

Dette må vel bety at selskapets gjeld ikke kunne overstige 4,75 ganger den bokførte egenkapitalen.

30. juni begynner å bli en stund siden. Det er enda lenger siden 15. februar da Endur tok opp lånet.

At Endur først etter fremleggelsen av kvartalstallene blir klar over fadesen må da vitne om en finansdirektør i dyp søvn. Her skal man ikke bli overrasket om at selskapet snart får en ny finansdirektør.

I dag kom altså meldingen om at de største aksjonærene har garantert for en emisjon på 110 millioner kroner til kurs 0,75 kroner. Det utgjør en rabatt på over 18 prosent målt mot tirsdagens sluttkurs og må kunne sies å være høyt. Så skal det sies at hele operasjon bærer preg av krise og hastverk.

Ytterligere betingelser for emisjonen vil komme på et senere tidspunkt. For de øvrige aksjonærene vil det jo selvfølgelig være av interesse hvorvidt de får være med på denne rabatterte emisjonen.

Så langt i år er Endur-aksjen ned med over 35 prosent. Det har altså ikke slik gründerne håpet da selskapet vokste frem på ruinene av verftsgruppen Bergen Group. Endur har senere kjøpt opp flere andre selskaper, blant annet innen infrastruktur for oppdrettsnæringen.

Blant oppkjøpene er Artec Aqua, en leverandør av anlegg til landbasert oppdrett, samt det svenske selskapet Marcon, som driver innen maritim infrastruktur.

Endur stammer ifølge en tidligere pressemelding fra det gammelnorske ordet «endurnyja» som betyr å fornye.

Så langt har fornyelsen handlet mest om aksjonærene som har måttet fornye sine forpliktelser til selskapet.