Da økte omsetningen fra 119 millioner kroner til 229 millioner kroner. Aldri tidligere har selskapet vært i nærheten av så høy omsetning. «I 2018 ble den lukkede betongmerden (Engesund Merden) knyttet til den grønne konsesjonen