Det fremgår av en oppdatert liste over søkere, som ligger på Fiskeridirektoratets nettsider.Med Engesund Fiskeoppdretts søknad, er det kommet inn totalt 23 søknader om utviklingskonsesjoner. Kun