– At vi er over 300 deltagere her i dag er historisk, sa Therese Tande.

Hun er daglig leder i Norsk Fiskerinæring, som sammen med Norsk Sjømat står bak konferansen. Interessen overgikk deres forventninger.

– Vi er blitt så mange at hotellet trenger litt mer tid til å slette i stand middagen. Derfor er den utsatt noe sammenlignet med det vi hadde planlagt, sa hun.

– Skal legge til rette

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) hadde nesten mistet stemmen, men lot seg ikke stoppe. Han var første taler.

– Vi er positiv til landbasert oppdrett. Det kommer til å komme. Vi vet ikke omfavnet av den, eller hvor raskt det kommer, men det skal leve side om side med produksjon i sjø, både i fjorder og lengre til havs, sa Nesvik.

Han var tydelig på at det er næringen selv som skal drive utvikling, mens politikerne skal legge til rette for dem.

– Nye utfordringer vil dukke opp. I lukket merd er det økt tetthet av fisk, noe som kan gi store utfordringer om det oppstår sykdom, sa han.

Ikke alt skal på land

Fiskeriministeren sa at ikke all laks skal på land.

– Vi må ha en kombinasjon av fisk i fjorder, lengre til havs og på land.

I 2017 ble reglene for landbasert matfiskproduksjon i Norge endret. Den viktigste endringen ble at det ikke må betales vederlag for tillatelsene.

– Vi skal ha et så teknologinøytralt regelverk som mulig. Vi setter krav til funksjon, ikke hvilken teknologi som skal benyttes. Her kommer for eksempel utviklingstillatelser inn, sa Nesvik videre.

Flere ganger gjentok han at Norge fortsatt skal produsere laks i åpne merder i fjorder.

– Det er også plass til landbasert lakseoppdrett, laks produsert i både åpne og lukkede anlegg i sjø, og anlegg lenger ut til havs.

Ti søknader

Ifølge Nesvik er det nå ti søknader om å produsere matfisk av laks på land som ligger til behandling i Norge. Søknadsbehandlingene skjer løpende.

– I tillegg til de ti søknadene, er det to saker til klagebehandling. I enkelte av prosjektene er det søkt om en betydelig biomasse, sa han.

Unngå Kodak–øyeblikk

Nesvik mener at ny teknologi kan bli en «vel så viktig» eksportvare for Norge som selve oppdrettsfisken.

– Verden ser til oss når de tenker på oppdrettsnæring. All teknologiutviklingen gjør oss svært interessant, noe vi ser daglig.

Han mener at lukkede anlegg kommer før eller siden, og at vi derfor må være med på utviklingen.

– Det må ikke bli vårt Kodak–øyeblikk. Utviklingen kommer uansett, og ville kunne skje i verden uavhengig av hva vi gjør i Norge. (..) Vi må ikke bli forbikjørt og miste den ledende rollen vi har i lakseproduksjon. Vi må ta eierskap til landbasert produksjon av laks, sa han.

– Dagens tradisjonelle åpne merdanlegg har utviklet seg mye (..) Vi må sørge for at vi også blir verdensledende på ny teknologi og nye produksjonsformer.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.