All næringsvirksomhet medfører påvirkning på naturen, også havbruk. For å hindre at belastningen fra havbruk fører til varig miljøskade, har