Ifølge Sysla mener politiet det har vært en særlig skjerpende omstendighet at uriktige rapporteringer skal ha pågått over lang tid og omfattet flere anlegg. Forelegget er skrevet etter ordre