Erko Seafood vil ikke at Losna Seafood får bygge sitt ønskede anlegg, og har engasjert advokat Grunde Bruland i advokatfirma Wikborg Rein for å få stanset planene. Han har sendt et innspill til Fiskeridirektoratet, som IntraFish har fått innsyn i.

I brevet argumenterer Bruland for at lokaliteten til Losna Seafood ikke er på land, og at fylkeskommunen derfor har gitt tillatelsen etter uriktig regelverk.

«Fylkeskommunen har ikke hjemmel til å gi tillatelse til landbasert akvakultur som er i sjø, og Vedtaket er av den grunn ugyldig», heter det i brevet.