Som IntraFish har omtalt flere ganger tidligere, er tre lakseslakterier fortsatt utestengt fra Kina–markedet,