I Europa finnes det i dag over 400 ulike miljørelaterte merkeordninger for ulike produkter. EU ønsker å rydde opp, og jobber for tiden med å utarbeide et regelverk for standardiserte beregningsmetoder for miljøbelastning til ulike produktgrupper.

– Forbrukerne er stadig mer opptatt av produktenes miljøavtrykk, men det er forvirrende å orientere seg. Vi mener at en løsning som det EU jobber med blir en stor fordel for produsentene som klarer å være konkurransedyktige på miljøavtrykket, sier Henrik Stenwig til IntraFish.