- Veksten kommer delvis som følge av økt omsetning på vaksine-produkter, men ikke minst økt fôr-salg, sier Marius Josefsen til IntraFish. Han er økonomidirektør i konsernet Nordly Holding der Europharma er absolutt