EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet vil få stadig sterkere innvirkning på handel med og i EU. Men der hersker forvirring over hva det vil bety for sjømat.

Det nye systemet, kjent som EU-taksonomien for bærekraftig virksomhet, utgjør ryggraden i EUs arbeid med å gjøre finansbransjen mer bærekraftig når det gjelder klima- og miljøsatsing.

En ny måte å tenke på

Formålet med klassifiseringssystemet er å skape en struktur som gjør det enklere for investorer og banker å finne bærekraftige investeringer.