I produksjonslokalene skal bedriften montere og gjøre videre test av motorer. I andre kvartal starter produksjon av elektriske fremdriftssystemer for arbeidsbåter for fullt. Det opplyser er administrerende direktør i Evoy, Leif Stavøstrand, til Tekfisk.

Leif Stavøstrand, daglig leder og gründer i Evoy. Foto: Camilla Aadland

Oppdretteren er kjernekunden for Evoy, med kortere reisedistanser ut til anleggene enn for eksempel fiskerne har til fiskefeltene. Elektrifiseringen av flåten støttes av Enova, og Evoy har allerede to slike avtaler i boks.

Økonomi

Da Tekfisk snakket med Evoy i i september, var de på investorjakt.