Forskere fra Havforskingsinstituttet har undersøkt utvandrende smolt og postsmolt for de vanligste virusene. Det skriver Havforskingsinstituttet i en melding. Fisken som ble virussjekket var