ULYKKESSTATISTIKKEN
  • Sintef Oceans avdeling for Sjømatteknologi i Trondheim fører statistikk over antall fatale og andre typer personulykker i norsk havbruk.
  • Databasen styres av seniorforsker Ingunn Marie Holmen.
  • Sintefs oversikt inkluderer ikke arbeid i slakte- og foredlingsanlegg eller landbasert transport.
  • Oversikten gjelder arbeid på mærkant, vedlikehold, serviceoperasjoner og dykking (unntatt kamskjell).
  • Inkludert er også produksjonsledd på land som smoltanlegg.

Antall ikke-fatale ulykker i oppdrettsnæringa har økt nesten 60 prosent på seks år. I 2018 var statistikken den høyeste på åtte år, med 39 alvorlige arbeidsulykker, ifølge Sintef Ocean som har samlet de nyest tilgjengelige tallene (se faktaboks).