– Vi forespeilet jo dette, men ikke riktig så jævlig som det ble, sier Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Lerøy Norway Seafood og leder i det nylig nedsatte samarbeidsutvalget for fagforeningen NNN i Lerøy.

Han sier permitteringsvarslene er dramatiske for dem det gjelder:

– Og det er ganske mange, og i ikke altfor store samfunn. Dette er hjørnesteinsbedrifter, påminner Kristiansen, som tror flere selskaper må gjøre det samme.

Den konserntillitsvalgte beskriver en fortvilet stemning blant de ansatte.

– Selv om permitteringsvarselet gjelder fra 1. januar så kommer jo julen enten man vil eller ikke, og å ikke få gå på arbeid etterpå … Det er litt av en julegave man har fått fra myndighetene, sier han, og legger til:

– Som fagarbeider på tarifflønn, som de fleste har, vil det å være permittert bety et inntektstap på rundt 14.000 kroner i måneden kontra det å være i arbeid. Det er temmelig dramatisk for de fleste.

– Opp til myndighetene

På spørsmål om hvor lenge han tror permitteringene vil vare, svarer Kristiansen at det er opp til myndighetene.

Bjarne Kristiansen Foto: Terje Jensen

– Om de ikke justerer forslaget så har vi ikke kontrakter på nyåret, og vi vet ikke når vi får kontrakter på nytt igjen. Om dette blir langvarig så kan man risikere å miste markedet totalt, og da blir det vanskelig å komme inn igjen, mener Kristiansen, og viser til bruk av normpris som gjør det vanskelig å inngå langsiktige kontrakter i markedet.

– Jeg kan ikke tro at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør dette bevisst. Det må være at de ikke ser konsekvensene, for dette er ikke trusler fra eierne. Dette er realitetene.