Bakgrunnen for at de to leddene holder stand og faktisk øker både vekst