Torsdag ble Nærings- og fiskeridepartementets auksjon av lakse- og ørrettillatelser avsluttet.

Aktøren som endte med å skaffe seg mest produksjonskapasitet er det familieeide selskapet Bjørøya i Flatanger i Trøndelag.

Selskapet kjøpte 3.800 tonn MTB (maksimalt tillat biomasse) for 597,7 millioner kroner.

Daglig leder Ole Martin Løfsnæs er godt fornøyd med handelen.

– Vi har de siste åra avstått fra dyr vekst i og med at vi har hatt et velfungerende produksjonssamarbeid i samdrift og rett og slett ikke vært avhengig av det.