Det er Hordaland fylkeskommune som har innvilget søknaden fra selskapet, og klarert lokaliteten med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 780 tonn. På samme lokalitet har selskapet også en tillatelse til