I flere år har Alaska vært motstander av offshore akvakultur grunnet frykt for at det kan ha negativ påvirkning til kommersielle fiskerier. De