– I Nordland ser det nå ut til at algefronten trekker vestover ut Ofotfjorden og to nye lokaliteter er i dag rammet. Der er nå tiltagende dødelighet i ytre deler av fjorden mens det fortsatt er noe dødelighet i midtre og indre deler, skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering etter mandagen.

Mandag ble to nye anlegg rammet av algene.

Har ikke tall på hvor mye fisk som har dødd

Oppdrettere og forvaltere har hendene fulle med å håndtere den akutte situasjonen. Derfor foreligger det ikke nå tall på død fisk.

Ballangen Sjøfarm er spesielt hardt rammet, og daglig leder Ottar Bakke sier til NRK at situasjonen er svært alvorlig nå. De har jobbet hardt for å begrense tapene.

– Vi har mistet 2,7 millioner fisk, vel 3000 tonn. Det er godt over 50 prosent av fisken vi har. Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner, sier han til NRK.

Ifølge prognosen for vanntransport mandag ettermiddag/kveld vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein.

– Kapasiteten på dødfiskhåndteringen er fortsatt utfordrende, og for å minimere konsekvensene av algeoppblomstringen er Fiskeridirektoratet innstilt på å medvirke til at nødvendige midlertidige dispensasjoner fra regelverket blir gitt, innenfor forsvarlige rammer, skriver Fiskeridirektoratet.

Fortsatt rolig i Troms

Oppdretterne i Astafjord-området i Troms rapporterte mandag om nok et rolig døgn.

– Vi har ikke mottatt meldinger om algerelatert dødelighet i noen områder. Ved en rekke lokaliteter jobbes det fortsatt med å pumpe opp død fisk, men på de fleste lokalitetene regner aktørene med å være ferdige med dette arbeidet i løpet av dagen, skriver Fiskeridirektoratet.

Analyser av en prøve fra Mjøsund viser tilstedeværelse av Chrysochromulina spp, men algebildet kan være sammensatt, melder de videre.

Prognosen for vanntransport det kommende døgnet er utgående fra Astafjorden ved Mjøsund, og videre transport opp mot østsiden av Dyrøya. Hovedsakelig utgående vanntransport fra Tranøyfjorden, mens det er et komplekst strømbilde for Vågsfjorden.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.