Investeringsselskapet Broodstock Capital investerer utelukkende i sjømatsektoren – nærmere spesifikk i leverandører til bransjen. Selskapet har kontrollerende eierposter i selskap som Billund Aquaculture som leverer RAS-systemer, MPI som leverer notvaskere og Åkerblå som tilbyr ulike konsulenttjenester.

Ferd har siden februar 2020 eid 65 prosent av Broodstock Capital. I tillegg har de gjort egne med-investeringer i porteføljeselskapene til investeringsselskapet. Nå legger Ferd andelene i porteføljeselskapene som de har eid direkte inn i investeringsselskapet. Dermed øker til sitt eierskap der til 93,6 prosent.

– At vi kjøper oss ytterligere opp betyr at vi har sterk tro på sjømatsektoren generelt, og på forvalterteamet, porteføljeselskapene og den jobben som gjøres med å videreutvikle disse bedriftene, sier Danjal Danjalsson, investeringsansvarlig i Ferd og nytt styremedlem i Broodstock Capital i en melding.

Daglig leder i Broodstock Capital, Jan Erik Løvik, understreker at det ikke medfører noen endringer i deres strategi – men at de øker investeringsevnen deres betraktelig.

Selskapet har investert rundt 700 millioner kroner, fordelt på seks selskaper.

Yngve Myhre ny styreleder

Tidligere Salmar-sjef Yngve Myhre tok nylig over som styreleder i Broodstock Capital, etter Kristian Eikre som jobber i Ferd. Myhre har også gått inn med penger i selskapet.

– Broodstock er en spennende satsing hvor en kombinerer langsiktig industriell utvikling med kapital i selskaper med stort potensial i sjømatklyngen, sier Yngve Myhre i en melding.

Tone Bjørnstad Hanstad er også gått inn i styret. Hun jobber i Ferd, og var tidligere aksjeanalytiker i DNB Markets. Tidligere styreleder Eikre er ikke lenger en del av styret.

Ansatt mann fra Kverva-systemet

Broodstock Capital har også ansatt Martin Resell som forvalter. Han har jobber mange år i Kverva, investeringsselskapet til Witzøe-familien. De seneste årene har han vært direktør for forretningsutvikling i Nutrimar, et selskap som også eies av Witzøe-familien.

– Både Broodstock Capital og Ferd har store ambisjoner om flere plattforminvesteringer og investering i vekst for eksisterende porteføljeselskaper. Martin vil få en viktig rolle i dette arbeidet, sier Jan Erik Løvik i en melding.

Forvalterteamet i Broodstock Capital, fra venstre Håkon Aglen Fredriksen, Pål Kristian Moe, Roar Øverås, Martin Stræte Resell og Jan Erik Løvik Foto: Broodstock Capital

Flere prosesser på gang

Løvik sier til IntraFish at de for tiden bruker mye tid på selskapene de allerede er investert i, men at de også ser på nye muligheter.

– Vi har en håndfull prosesser på gang, både i form av nye plattforminvesteringer, og som nye investeringer inn i selskapene vi har investert i. Vi kommer til å gjennomføre en «add-on» investering i et av selskapene våre nå i mars, sier han.

De er særlig interessert i deler av verdikjeden hvor de ikke er investert i dag.

Ifølge Løvik vil de ikke selge noen av selskapene sine med det første.

– Det er stor interesse rundt porteføljen, men vi ser oss ikke ferdig med vår eierperiode som aktiv eier.