Benchmark Holdings
  • Britisk, børsnotert selskap med virksomhet i flere land innen forretningsområdene dyreernæring, dyrehelse (bl.a. lakselusbehandling), fiskeavl mm.
  • Norske Ferd og Kverva er de to største eierne. Tidligere Salmar-sjef Trond Williksen er toppsjef.
  • I Norge eier selskapet blant annet Salmobreed, et selskap som driver med avl på laks og produksjon av lakserogn.
  • Konsernet omsatte i regnskapsåret 2019 (sep. 2018 – sep. 2019) for 127 millioner pund (1,5 milliarder kroner) og tapte 73 millioner pund (855 millioner kroner) før skatt etter store nedskrivninger.

Sjømat er ett av fem områder hvor Johan H.