Sjømat er ett av fem områder hvor Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd finner det særlig interessant å