– Vi opplevde at mange var opptatt av hvilke økonomiske konsekvenser algesituasjonen fikk både for enkeltbedrifter og lokalsamfunn – på kort og