Til dette formålet har de etablert en ny strategisk satsing hvor det skal forskes på genetikk - i håp