FHF
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er norsk sjømatnærings verktøy for å styre næringens investeringer i forskning og utvikling (FoU).
  • FHF er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien på norsk sjømat.