FHF
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er norsk sjømatnærings verktøy for å styre næringens investeringer i forskning og utvikling (FoU).
  • FHF er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien på norsk sjømat.
  • FHF består av en rekke industrigrupper med representer fra næringen som prioriterer prosjekter og temaer som ønskes belyst.
  • FHF driver ikke med forskning selv, men er blant Norges største innkjøpere av oppdragsfinansiert forskning.
  • Virksomheten er organisert som et aksjeselskap, heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Som IntraFish skriver i dag, er det til dels betydelige