Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) forvalter drøyt 300 millioner kroner som