Forskningsprosjektet går ut på å kartlegge kunnskap om og erfaringer på dette feltet.

Havforskningsinstituttet har vurdert sannsynligheten for uakseptable miljøeffekter som liten, med unntak av enkelte områder der lokale effekter kan oppstå, står det i utlysningen.

I noen tilfeller er det også sannsynlig at utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk kan være en positiv ressurs i miljøet. Organisk materiale fra lakseoppdrett kan dermed sees på som en ressurs på avveie.

Kvantitet og bruk

Målet er blant annet å finne ut hvor mye organisk materiale og næringssalter som slippes ut fra havbruksnæringen i dag. Det er også mål om å gi en oversikt over dokumentert kunnskap om effektene av utslipp av dette. Prosjektet skal i tillegg gi svar på teknologiske og biologiske muligheter og begrensninger for direkte eller indirekte utnyttelse.

Prosjektet skal vare i et år, og søknadsfristen er 10. juni.

Mange forsøk

I et annet FHF-prosjekt er det beregnet at en overgang til landbasert matfiskproduksjon i Norge ville medføre produksjon av mer enn 200.000 tonn slam eller organisk materiale med 90 prosent tørrstoff.

Det pågår en rekke forsøk med utnyttelse av slikt slam renset ut av avløpsvann fra oppdrettsanlegg, særlig smoltanlegg. Slammet benyttes blant annet til energiproduksjon og som karbonkilde ved sementproduksjon.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.