Flere gallupundersøkelser uroer sjømatbransjen og andre iherdige EØS-tilhengere. For ett år siden, i fjor i august, meldte IntraFish at bransjeorganisasjonen Sjømat Norge «får