Bergenseren Hogne Tyssøy (59) var sentral i oppbyggingen og forvaltningen av Holbergfondene, et forvaltningsselskap som tidligere i år ble solgt til svenske Carneo. Tyssøy ble ikke med videre med de nye eierne.

I sommer gikk han sammen med en rekke erfarne folk fra finans og næringsliv og startet investeringsselskapet Bergen Private Equity som skulle investere i havnæringene. Planen var å etablere et langsiktig fond, Bluefin Prosperity Fund, som skulle investere i både noterte og unoterte aksjer. Ambisjonene var store – de ville hente et milliardbeløp.