Medan Finnmark leverte ein margin per kg på 13,94 kroner, tapte selskapet pengar i Rogaland der marginen var –80 øre per kg. Men på kvartalspresentasjonen understreka finansdirektør Atle Harald Sandtorv