IntraFish har tidligere omtalt Driveklepp, som i vinter sa opp jobben i Grieg Seafood Finnmark for å bli «farming technical advisor»