ILA-mistanken ble bekreftet på lokaliteten i Harstad kommune i Troms 25. november. Salmar driver den sammen med Havbruksstasjonen i Tromsø,