En oversikt DN har utarbeidet, viser at 25 selskaper så langt i