Sjøfartsdirektoratet melder på sine nettsider at de har mottatt flere henvendelser fra fiskebåtrederier som ønsker