«Søringer», og særlig Oslo-folk, kan ikke noe om fiskeri- og havbruk.