NRK Nordland melder at forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet syns det er vanskelig å forklare de gode rekefangstene langs kysten.

– Fra laboratorieundersøkelser ser vi at kjemiske avlusningsmidler kan ha dødelig effekt på reker. Effekten av disse midlene på bestandene ute i fjordene vet man mye mindre om. Dette er det mange som jobber med, men jeg har liten lyst å spekulere i årsakssammenhenger før vi vet mer, sier hun til NRK.

Det kan være snakk om naturlige svingninger, varmere hav og matmangel.