I dag sysselsetter havbruk rundt 6.100 årsverk og heltidsfiskerne teller knapt 10.000. Tilbake i tid var der et lavere antall sysselsatte i havbruk, og antall heltidsfiskere var høyere enn i dag.

Forskningsinstitusjonen Sintef Ocean har en database for antall arbeidsulykker (inkludert fatale) i norsk havbruk. Den styres av seniorforsker Ingunn Marie Holmen.

I løpet av 36 år fra 1982 til siste årsskifte er 35 mennesker omkommet i arbeidsulykker i norsk laksenæring, ifølge Holmen.

Sintefs database inkluderer ikke arbeidsrelaterte ulykker i slakte- og foredlingsanlegg eller landbasert transport.