Det fremgår av en oppdatering på direktoratets nettsider tirsdag ettermiddag.

«Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai. I Nordland er det fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet», heter det i meldingene.

Fortsatt fare

Videre opplyses det at det kommende døgnet ventes utgående vannstrøm fra Ofotfjorden i Nordland.

«Flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler», heter det.

Vannprøver fra begge fylker viser nå er det er påvist alger i slekten chrysochromulina.

«Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk», heter det.

Ukjent antall

Hvor mange fisk som er rammet, har de ennå ikke oversikt over.

– I Troms er det rundt 4 millioner fisk, grove tall og foreløpige tall, sier Otto Andreassen til IntraFish.

Han er seksjonssjef i kyst– og havbruksseksjonen i region Nord.

Andreassens motpart i Nordland, Håvard Dekkerhus, sier at de der ikke har oversikt over antall individer ennå – kun antall tonn.

620 millioner kroner

Direktoratet har også anslått en kilospris på 62 kroner, noe som tilsvarer at det er fisk verdt 620 millioner kroner som har dødd til nå.