Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua Norway på bakgrunn av rømmingshendelsen i oktober 2022. Det er vurdert at rømmingen skyldes overtredelse av regelverket, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I oktober 2022 rømte det 35 000 fisk fra Aller Aqua Norway AS sitt anlegg, på Floteneset i Høyanger kommune i Vestland fylke.

– Når vi fulgte opp rømmingshendelsen, fant vi flere avvik ved tilsyn, uttaler Gudrun Egge, konstituert seksjonssjef for seksjon reaksjoner i Fiskeridirektoratet, på Fiskeridirektoratet sine sider.

I november 2022 ble Aller Aqua Norway pålagt å drive med miljøovervåkning, og uttak av rømt oppdrettslaks i 11 vassdrag i Vestland Fylke.

Undersøkjer om drifta har vore forsvarleg

Politiadvokat Kristoffer Sundt Rosenlund seier Aller Aqua Norge er politimeld for brot på akvakulturlova.

– Av omsyn til etterforskinga kan eg ikkje seia kva brot det er snakk om. Det eg kan seia er at føremålet med etterforskinga er å undersøkja om drifta av anlegget har vore forsvarleg. Dei sikta i saka er føretaket og dagleg leiar, seier Rosenlund til Intrafish.

Rosenlund seier politiet også har sett på tida føre den aktuelle rømminga.

– Det har vore gjennomført ransaking der det er gjort fysiske beslag og beslag av digitale einingar. Planen vidare er å gjera ytterlegare avhøyr og gjennomgå beslaget, seier Rosenlund.

Slaktebåten Norwegian Gannet, som politiet tidlegare har bekrefta at henta laks i tre ulike merder i anlegget timar før rømminga blei oppdaga, er ikkje meldt til politiet, seier Rosenlund.

Norges Miljøvernforbund politimeldte også selskapet i haust.

– Den saka blir på mange måtar teke inn i politimeldinga til Fiskeridirektoratet, seier Rosenlund.

– Vårt utgangspunkt

I januar 2023 valgte Fiskeridirektoratet å anmelde selskapet for ulike brudd på akvakulturlovgivningen.

– Vårt utgangspunkt er å sikre forsvarlig drift for å verne miljøet i størst mulig grad. Drift i henhold til regelverket innebærer også å forebygge, og minimerer risikoen for miljøskade, sier Egge.

Sturle Skeidsvoll, daglig leder i Aller Aqua Norge, skriver i en sms til Intrafish at de foreløpig ikke har noen kommentar til siktelsen.

– Men vil understreke at anlegget på Floteneset er sertifisert etter de strenge miljøstandardene som gjelder for akvakulturnæringen, skriver Skeidsvoll.

Intrafish har spurt Fiskeridirektoratet om hvilke overtredelser de mener selskapet har gjort og hva direktoratet gjør nå. Det vil ikke direktoratet svare på.

– Siden dette er en pågående politisak så har ikke Fiskeridirektoratet flere kommentarer per nå, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, til Intrafish.

Hvert enkelt selskap som driver med akvakultur har ansvar for å lage rutiner som ivaretar forsvarlig drift til enhver tid, og i enhver situasjon, skriver direktoratet

– Det er en forutsetning at næringen etterlever vilkårene for drift dersom akvakulturnæringen skal være bærekraftig, sier Egge på Fiskeridirektoratet sine nettsider.