Da kostet det 33,88 kroner å produsere en kilo laks. Det viser tall fra den årlige «Lønnsomhetsundersøkelsen» som Fiskeridirektoratet har publisert torsdag.

Fylket hvor det i 2019, som i 2018, var dyrest å produsere laks var Hordaland, som nå er en del av Vestland. Her gikk prisen opp fra 39,24 kroner per kilo i 2018 til 44,06 per kilo i 2019.

Daglig leder Kristian Botnen i Lingalaks forteller at de hadde et tøft 2019.

– Det er økte kostnader for oss som for alle andre. Det har vært dårligere biologi – og flere biologiske utfordringer på Vestlandet de siste årene. Det har vært mye knyttet til håndtering av fisk spesielt. Og så har det dukket opp en del ILA-tilfeller i senere tid, sier Botnen, og legger til:

Kristian Botnen er daglig leder i Lingalaks. Foto: Privat

– Vi har hatt utfordringer med ulike sykdommer, både PD og pasteurella. Vi hadde spesielt mye utfordringer med pasteurella i 2019. Andre har fått de samme utfordringene i 2020 – det vil man se til neste år.

2020 med færre biologiske utfordringer

Hvordan ligger dere an så langt i år?

– Vi ser at kostnadene går nedover for vår del. Vi har hatt et veldig godt siste halvdel av 2020, fra våren av. Vi har et dårlig 2019 som skaper ringvirkninger for oss, men vi har hatt veldig god produksjon fra mai/juni med god fiskehelse og lav dødelighet. Men produksjonskostnadene må ned, hvis ikke er vi ikke konkurransedyktige, slår Botnen fast.

Statistikken viser at snittet på landsbasis har økt med 4,50 kroner per kilo fisk som er produsert, men noen regioner har klart å senke produksjonskostnaden i 2019 – sammenlignet med 2018.

I Rogaland og Agder var produksjonskostnaden 32,65 kroner per kilo i 2019 – ned fra 36,30 i 2018.

Tallene Fiskeridirektoratet har er utarbeidet av tall oppdretterne er pålagt å rapportere inn via Altinn.

Oppgangen kommer hovedsakelig som følge av økte fôrkostnader, og økte kostnader til fiskehelse.

Fordelingen mellom kostnader er som følger:

Gjennomsnittstall pr. selskap for hele landet


2018 2019
Smoltkostnad pr. kg 3,44 4,10
Fôrkostnad pr. kg 14,15 15,63
Forsikringskostnad pr. kg 0,15 0,15
Lønnskostnad pr. kg 2,80 3,19
Avskrivninger pr. kg 2,19 2,58
Annen driftskostnad pr. kg 7,24 8,98
Netto finanskostnad pr. kg 0,12 -0,10
Produksjonskostnader pr. kg 30,09 34,54Slaktekostnad inkl. fraktkostnad pr. kg 3,79 3,72
Sum kostnad pr. kg 33,88 38,26

Billigst i Møre- og Romsdal – dyrest i Hordaland

Det er til dels betydelige variasjoner mellom kostnadene i de ulike regionene.

Laveste produksjonskostnader er det i Møre og Romsdal, med 30,77 kr/kg. Høyeste kostnader er i Hordaland med 44,06 kr/kg.

Møre og Romsdal var det fylket hvor det var billigst å produsere laks i fjor. Her: Mowi sitt anlegg Brudevika i Vanylven kommune på Sunnmøre. Foto: Øyvind Thyri

Det som skiller de to regionene er særlig posten «annen driftskostnad» som blant annet omfatter kostnader til fiskehelse.

Kostnader, inkludert slakting og brønnbåt, i de ulike regionene var som følger:

  • Finnmark og Troms: 40,55 kr/kg
  • Nordland: 35,94 kr/kg
  • Trøndelag: 33,35 kr/kg
  • Møre og Romsdal: 30,77 kr/kg
  • Sogn og Fjordane: 40,33 kr/kg
  • Hordaland: 44,06 kr/kg
  • Rogaland og øvrige fylker: 32,65 kr/kg

Flere detaljer og en rekke regneark er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Les også:

Uaktuelt å trekke tilbake utviklingstillatelser, selv om mange ikke er kommet i gang

Lingalaks og Cermaq blant selskaper som får millionstøtte til innovasjon

________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.