Det tilsvarer en oppgang på 7,1 prosent. Inkludert ørret var biomassen opp 7,9 prosent, fremgår det av tall fra Fiskeridirektorat torsdag. 2019-generasjonen var på 142.433 tonn