Torsdag ble det rapportert rømming fra Salmars havmerd Ocean Farm 1 som ligger på Frohavet i Trøndelag.

Fredag var Fiskeridirektoratet på inspeksjon ved havmerden.

– Selskapet fikk melding om at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området, og oppdaget da en skade i en sammenføyning mellom not og konstruksjon. Skaden er oppgitt å være cirka 6 meter lang, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Salmar driver gjenfangst i området og har meldt inn fangst av om lag 40 individer. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kg.

Uklart omfang

– Omfanget av rømmingen vil ikke bli klart før fisken er ferdig utslaktet, men Fiskeridirektoratet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at det dreier seg om en større rømming, skriver de videre.

Salmar opplyste forrige uke at de ikke hvordan riften er oppstått, og kaller hendelsen «svært uheldig».

– Fiskeridirektoratet er her på inspeksjon i dag, og vi ønsker ikke å utdype mer om hendelsen før vi har fått rapport fra dem, sa Olav-Andreas Ervik til IntraFish da. Han er tidligere toppsjef i Salmar, og i dag daglig leder i Salmar Ocean, konsernets virksomhet for havbasert oppdrett.

Merden inneholder om lag 700.000 slakteklar laks. Dette er andre gang på to år at laks rømmer fra havmerden.

Ny inspeksjon

Fiskeridirektoratet planlegger ny inspeksjon på Ocean Farming sin havmerd når den er ferdig tømt og fisken er slaktet ut. Etter planen vil dette bli i løpet av uke 37. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

– For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster, skriver de i meldingen.

Les også:

Salmars merd skulle være rømningssikker – nå har laks greid å stikke av to ganger

Salmar klar til å bygge nye havmerder hvis nytt konsesjonsregime kommer på plass