Forslaget går ut på at forurensning fra fiskeoppdrett i sjø nå skal reguleres med standardiserte krav i akvakulturdriftsforskriften som hovedregel. Det vil