– Det er på grensa til kvalifisert sutring når man sier man har tapt. Realiteten er at det er en god løsning for kommunene, sier Ingebrigtsen til Klassekampen.

Ministeren mener kommuner og fylker overdriver tapene som vil komme når staten tar over inntektene fra Havbruksfondet.

De vil nyte godt av en produksjonsavgift som kommer i 2022, mener han. 70 kystordførere har signert et opprop mot at staten innførere en total omlegging av fordelingen av Havbruksfondets midler.

– Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en god måte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever en betydelig innsats fra kommunene, heter det i oppropet fra de 70 ordførerne.

Tidligere denne måneden ba Nordland Senterparti fylkestinget i Nordland om å sende et tydelig og felles signal fra alle partier om at endringen i fordelingsnøkkelen for havbruksfondet er uakseptabel.

– staten frarøver kommunene rettmessige inntekter gjennom den nye fordelingsnøkkelen. Dette oppfatter vi å være i strid med Stortingets utgangspunkt, der inntekter fra havbruksnæringen i større grad skulle gå til vertskommunene langs kysten, sier Kim Andre Haugan Schei i Nordland Sp i pressemeldingen som ble sendt ut av Nordland Sp.