Da møter fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bedrifter og kommuner i fylket for å diskutere vinterfisket. Det kommer frem en i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det