Bodø-væringen Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble fredag utnevnt til ny fiskeri- og sjømatminister.

– Det er veldig spesielt å begynne i ny jobb når det er en slik krisesituasjon. Det har allerede kommet viktige avklaringer både for liv og helse, og næringsliv, som vi håper demper situasjonen, særlig for bedriftenes likviditet, sier Ingebrigtsen til IntraFish.

Mandag gir han ett av sine første intervjuer som fiskeriminister. Det skjer under en svært spesiell tid, og via telefon.

– Vi er veldig opptatt av å være i kontakt med næringen, og bidra til samfunnsdugnaden. Vi er, og skal fortsatt være, løsningsorienterte og ønsker å løse tingene godt og raskt, sier han.

Storsleggen er tatt frem

Statsråden snakker blant annet om de store økonomiske pakkene som nå er lagt frem for å avhjelpe næringslivet. Den innebærer blant annet en langt rausere ordning for permitteringer.

– Storsleggen er tatt frem, men mange detaljer som må avklares underveis. Alle parter vil få til en best mulig avklaring, og på et tidspunkt komme ut av situasjonen. Vi vurderer helt konkret flere tiltak, som det skal komme avklaring på kanskje i løpet av denne uken, sier han.

Statsråden sikter da til næringen han styrer over, sjømatnæringen.

– Det blir viktige avklaringer på forhold vi har fått spilt inn fra næringen. Det er for tidlig å si noe mer om det nå, men det kommer som sagt forhåpentlig raskt.

– Kan oppdretterne få økt MTB-grensen i en periode dersom det skulle bli vanskelig å selge fisken?

– Det er en av tingene næringen har spilt inn, og en av mange ting som vi håper å få avklart i løpet av uken.

MTB betyr maksimalt tillatt biomasse, altså hvor mye laks oppdretterne til enhver tid får ha i sjøen. Tidligere denne måneden sa både Sjømat Norge og Sjømatbedriftene at dette er et tiltak som kan støtte deres medlemmer i en vanskelig situasjon grunnet koronaviruset.

– Vi har ikke sett så mye til det ennå, men det kan bli problemer med å få nok avsetning for norsk sjømat. Foreløpig er det ikke noe krise, men en ser tendenser til litt avtagende etterspørsel og mulige logistikkproblemer. Vi opplever at fiskerinæringen og andre er med å forhindre at viruset spres videre, sier Ingebrigtsen.

Lite folk i departementet – men de jobber hjemmefra

– Er du selv på kontoret?

– Ja, og det er en del folk på jobb her – men det fleste har hjemmekontor. De som må være til stede på kontoret er det, men vi tar mange forholdsregler. Mange av møtene gjennomføres via telefon eller videokonferanse.

– Klarer Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å drive som de skal?

– Ja, jeg har i alle fall ikke beskjed om noe annen. Så skal vi huske at jeg gikk inn i denne jobben på fredag, og nå er det mandag formiddag. Jeg har ikke oversikt over alt ennå. Både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan som alle andre bedrifter og virksomheter være utsatt for smitte, og få utfordringer dersom det oppstår og mange folk blir borte fra jobb. Vi og alle andre følger de retningslinjene som kommer fra regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Samfunnskritisk næring

– Hva skjer med Lofotfisket?

– Nå går det mot slutten, men det går sin gang.

– Er ikke Lofoten avstengt, slik at de som har vært sør for Dovre må i karantene i to uker dersom de skal dit? Skaper det utfordringer?

– Uten at jeg skal drive saksbehandling i detalj, er det slik at folk i samfunnskritiske stillinger har unntak. Fiske er matproduksjon, og er samfunnskritisk. Tvilstilfeller skal løses på lavest mulig nivå, hver virksomhet skal gjøre en vurdering om en har en samfunnskritisk funksjon. Hver enkel bedrift er opptatt at de selv ikke skal bli utsatt og smittet, så om det er tvil, blir nok en potensiell smittet person holdt hjemme for ikke å smitte andre ansatte.

IntraFish skrev flere artikler om temaet i helgen, blant annet at ansatte i sjømatnæringen kan ha krav på barnepass.

Konferanseutsatt næring

– Blir det gjort noe vanlig saksbehandling i departementet? En del venter på vedtak om utviklingstillatelser og andre saker?

– Ja, vanlig saksbehandling foregår også. Vi er i en konferanseutsatt sektor, så nå som omtrent alle konferanser avlyses, får vi frigitt en del tid derfra. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Regjeringens budsjettkonferanse er derimot ikke avlyst – den foregår som planlagt mandag ettermiddag.

– Hva med salg av kapasitet gjennom trafikklyssystemet? Vil det gjennomføres som planlagt?

– Ja, vi har i alle fall ikke fått noe annen beskjed.

Ingebrigtsen sier at han er veldig spent på å komme i gang med arbeidet som fiskeri- og sjømatminister.

– Jeg brenner for dette. Vi skal opprettholde og skape flere arbeidsplasser langs kysten, og øke verdiskapingen.

– Men det første du gjør er å oppheve bearbeidingsplikten for trålere?

– Ja, men vi er ekstremt tydelige på at det er midlertidig. Det var en helt konkret henvendelse i lys av situasjonen. Vi fikk forespørsel fra en bedrift, og lot en tråler levere til en frysefabrikk. Dermed får kystflåten prioritet til å levere fersk fisk. Dette var en problemstilling vi løste en lørdags kveld, og viser hvor løsningsorientert vi og embetsverket er.

– Det er helt klart at dette er midlertidig, bearbeidingsplikten opphevet ikke med dette vedtaket.

Fiskeriministeren sier at fiskerinæringen langt mindre påvirket av koronasituasjonen enn andre deler av norsk næringsliv.

– Det er en samfunnskritisk næring. Jeg takker alle i sjømatnæringen for en god og nær dialog. Opplever at alle parter er veldig løsningsorienterte, og håper at de også oppfatter oss til å være det.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.