I starten av januar søkte Salmar Fiskeridirektoratet om lokalitet for plassering av havmerden Smart Fish Farm. Det er første gang noen søker om oppdrettslokalitet i åpent hav. Oppdrettsselskapet ønsker å