Omsetningen og driftsresultatet til selskapet er nærmest uendret sammenlignet med 2018. Omsetningen økte fra 564,9 millioner kroner til 592,8 millioner kroner i