– Flere mangler lønnsutbetaling og det er folk som ikke får feriepengene sin fra i fjor. Og det er også personer som har sluttet som ikke har fått sluttoppgjørene sine. Det har vært noe hele tiden, sier en tidligere ansatt i bedriften, til IntraFish.

Den tidligere ansatte, som ikke ønsker å få navnet sitt på trykk, har nå levert konkursbegjæring mot selskapet, sammen med minst tre andre ansatte. IntraFish har fått tilgang til begjæringene og kjenner identiteten til de ansatte.

Saken skal opp i Møre og Romsdal tingrett 21. november. Retten vil da bestemme om det åpnes konkurs mot selskapet.

Atlantic Seafood holder til på Moltustranda på Sunnmøre og driver med foredling av laks.

Selskapet har drift i lokalene hvor selskapet Sunsea Seafood holdt til frem til 2018, da det ble slått konkurs. Det er uklart om det fortsatt er drift i lokalene nå.

Per 8. november har selskapet 33 inkassokrav mot seg, på totalt 2,1 millioner kroner. Den største kravet er på 1,6 millioner kroner fra Skatteetaten.

Selskapet er eid av finnmarkingen Daniel Andersen, som er bosatt i Litauen.

IntraFish har forsøkt å nå Daniel Andersen gjentatte ganger, men har ikke mottatt noe svar fra ham.

Skylder 2,1 millioner kroner

Selskapet Atlantic Seafood har vært omtalt i media flere ganger, og ifølge nettstedet børsen.no, som drives av Dagbladet, ville Mattilsynet trekke driftstillatelsen til selskapet på grunn av gjentatte regelbrudd i høst. Men Mattilsynet endre mening i slutten av oktober, og ville gi selskapet en siste sjanse.

Selskapet ble nylig også ilagt et overtredelsesgebyr av Arbeidstilsynet, for blant annet underbetaling av ansatte i 2021.

20. september gjennomførte Arbeidstilsynet et nytt, uanmeldt tilsyn ved Atlantic Seafood. Tilsynet var nedslående, sa leder for Seksjon a-krim vest, Jens Erik Romslo, til børsen da.

– Vi har fulgt denne aktøren over tid. Alt tyder på at virksomheten forsøker å unndra seg kontroll av arbeidstid og innkvartering, oppsummerte Arbeidstilsynets leder for Seksjon a-krim vest, Jens Erik Romslo.

Daniel Andersen understreket i en kommentar til Dagbladet i oktober at selskapet har utbetalt korrekt lønn til samtlige ansatte, både i 2021 og 2022.

Bilde fra Mattilsynets tilsyn hos Atlantic Seafood. Her ligger uemballert fisk i frysetunnel. Foto: Mattilsynet

Selskap uten styre eller daglig leder

Dagbladet hadde i 2019 en serie artikler om sosial dumping i fiskeriindustrien, der de fastslo at Daniel Andersen i mer enn 14 år hadde skaffet billig arbeidskraft til norske fiskebruk. Daniel Andersen avviste å ha gjort noe ulovlig og viste til at han selv ikke hadde noen rolle i de involverte selskaper.

Atlantic Seafood hadde er driftsresultat på minus 7,7 millioner kroner i fjor. Men i årsrapporten står det at selskapet per august 2022 har et positivt driftsresultat på 2,3 millioner kroner og at det ventes å kunne styrke resultatene ytterligere når ny pakkeavdeling og produksjonslinje er oppe og står.

Årsrapportens forfatter er nå avgått styreleder Bjarte Aambø. Han er advokat, og holder til i Ålesund.

Bjarte Aambø fratrådte styret 2. november, ifølge en melding i Brønnøysundregistrene – og selskapet står nå uten styre.

IntraFish har gjentatt ganger prøvd å nå Aambø på telefon. Aambø skriver i en sms at han er fratrådt som styreleder, men besvarer ikke IntraFish' videre spørsmål om selskapet.

Kan kreve tvangsoppløsing

Selskapet har heller ikke noen daglig leder. Vegar Dale, som var daglig leder, gikk ut av den rollen 10. august, ifølge en kunngjøring i Foretaksregisteret.

Aksjeloven krever at et selskap har styreleder. Dersom det ikke er på plass, kan rettsvesenet sette inn en bostyrer og tvangsoppløse selskapet.

Edgar Sandanger, som var styreleder, daglig leder og største aksjonær for Sunsea, har også jobbet i bedriften deler av 2022. Ifølge Mattilsynet har Sandanger signert med tittelen daglig leder på eposter sendt til dem.

Sandanger opplyser til IntraFish at han bare har vært innleid i selskapet som konsulent etter at forrige daglige leder sluttet, og at hans rolle var av begrenset karakter, med cirka 20 timer i måneden i mai, juni og juli. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– For jævlig

Den tidligere ansatte er ikke imponert over hvordan man har drevet selskapet.

– Hvis det var min fabrikk ville jeg sørget for at utstyr og allting var klappet og klart. Men her har det vært så mye feil og problemer hele tiden i selve butikken. Og så er det vel måten de styrer på.

Han sier det har vært mange utenlandske arbeidere ved fabrikken.

– Mange kommer blakke hit, og så får de ikke lønnen sin, og kan ikke reise hjem igjen. Etter mitt hodet er det for jævlig.

– For å si det sånn, er det noe man ikke tuller med, så er det lønnen til arbeiderne. Gjør man det, lager man bare problemer for seg selv, til syvende og sist, avslutter han.

IntraFish har vært i kontakt med fagforeningen NNS sin avdeling på Sunnmøre. De har ikke vært involvert i saken nå, men har kjennskap til selskapet fra tidligere.

– Vi er ikke involvert i saken. Vi har ikke tariffavtale med bedriften, men den er allmenngjort. Da skal de forholde seg til den. Vi vet godt om hvordan bedriften driver, og vil nok betegne den som totalt useriøs. Sist vi hadde noen av våre forbi var området forlatt, sier leder Håvard Holten.

______________________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned - registrer deg her!